Magdalena Cielecka

Magdalena Cielecka is a Polish film and theatre actress. 

Magdalena Cielecka

Full Name Magdalena Cielecka 

Magdalena Cielecka

Nickname Magdalena 

Magdalena Cielecka

Profession Actress 

Magdalena Cielecka

Nationality Polish 

Magdalena Cielecka

Birthplace Myszkow, Poland 

Magdalena Cielecka

Religion Christianity 

Magdalena Cielecka

Net Worth : USD $1.5 Million approx 

Magdalena Cielecka

Height 5 feet 6 inches (1.73 m) 

Magdalena Cielecka

Weight 55 kg (121 lbs) 

Magdalena Cielecka

Eye Color Brown Hair Color Brown 

Magdalena Cielecka

More Stories